11094Bente-106-Edit.jpg

Om Topia landskap og feng shui

Jeg heter Bente-Sølvi Toverød og er landskapsarkitekt MNLA med lang erfaring innen planlegging og prosjektering av uteområder i alle størrelser. I tillegg har jeg en omfattende utdanning fra Imperial School of Chue Style Feng Shui og mangeårig praksis som feng shui-konsulent.

Gjennom firmaet Topia landskap og feng shui påtar jeg meg oppdrag innen feng shui, hageplanlegging og landskapsarkitektur og kombinerer etter beste evne erfaring fra tradisjonell landskapsarkitektur med dyptgående kunnskap i klassisk, kinesisk feng shui. I tillegg er jeg deltidsansatt som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Her har jeg ansvar for utdanning av landskapsarkitekter innen formgiving med. Videre er jeg medeier i Feng Shui Akademiet, Imperial School of Chue Style Feng Shui – Oslo, hvor jeg underviser i feng shui, og jeg er styreleder og country coordinator i Chue Foundation Norge, foreningen for norske Chue Style Feng Shui-konsulenter.

Utdanning: Landskapsarkitekt MNLA fra Norges landbrukshøyskole, nå NMBU, 1995. Chue Style Feng Shui (隨派風水)-konsulent fra Imperial School of Feng Shui and Chinese Horoscopes 2007. Deltar på 2-3 videregående påbyggingskurs/seminarer årlig.

Arbeidserfaring: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS, Sundt & Thomassen Landskapsarkitekter AS, Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU, Det norske hageselskap, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Jeg har allsidig prosjekteringserfaring fra små og store prosjekter og kan tilby profesjonell hjelp til god utforming av uterom i alle størrelser, både private og offentlige. Prosjekterer i AutoCAD. Utfører beskrivelser etter NS3420-K, NS4400 og funksjonsbeskrivelser. Ivaretar god feng shui gjennom hele prosjektet fra skisse til og med byggeoppfølging. Spesialfelt: vegetasjonsplanlegging.